Norsk HK i utlandet

Hvis du skal reise til utlandet bør du sjekke opp hvilke regler som gjelder for reservepakking på hoppfeltet du reiser til. Folk reiser som oftest til USA og i USA har de 6 mnd sykluser på reservepakkingen mens i Norge har vi 1 år. Det er derimot litt forskjellig praksis rundt om i verden på de forskjellige hoppfeltene. Hør derfor med hoppfeltet du skal til om hvilke rutiner de har for reservepakking i god tid før avreise. Det skjer hvert år at norske hoppere som skal til utlandet oppdager litt sent at hoppfeltet de skal til har en annen praksis vedrørende reservepakking enn her i Norge. Hvis du har en rig med Norsk Hovedkontroll(HK) i USA og som har gått over 6mnd siden den sist ble pakket, krever de at du har en reserveompakk før du kan hoppe på deres felt. Dette blir gjort av deres materiellkontrollører(MK) eller en MK tilknyttet feltet. Det har vært inntil nylig forstått hos de fleste at hvis du som Norsk hopper, hopper en rig som er pakket av en ikke F/NLF sertifisert MK, så bryter du Håndboken. Dermed gjelder ikke forsikringen igjennom F/NLF og evt. reiseforsikringen din hvis du har en. Forsikringsselskaper krever at du utøver en organisert luftsport og dermed følger et gitt regelverk. Bryter du den vil du ikke ha krav på dekning av forsikringsselskapet[1]. Jeg har selv spredt dette budskapet men det er dessverre feil.

I sommer ble jeg gjort oppmerksom på en detalj ang reservepakk i utlandet av SkyDesign eier, Pål Bergan. Jeg dobbeltsjekket dette med Fagsjefen, Jan Wang, for å være sikker og han kunne bekrefte at informasjonen jeg hadde fått av Pål Bergan stemte.

En Norsk rig mÃ¥ underkastes en Norsk Hovedkontroll(HK) og den er gjeldende i 1 Ã¥r fra datoen HK’en er utført[2]. Hvis en utenlandsk sertifisert MK, eller Materiell reparatør, pakker reserven din innenfor den perioden, sÃ¥ er det i henhold til HÃ¥ndboken og alle forsikringer gjelder. Men ingen utenlandske MK’er kan godkjenne riggen! Vedkommende kan kun pakke reserven. Riggen mÃ¥ underkastes en Norsk HK utført av en Norsk MK ikke senere enn 1 Ã¥r siden forrige HK ble utført, for at den fortsatt skal være luftdyktig og gyldig Ã¥ hoppe med.

Reserve i freebag

Eksempel:

En norsk fallskjermhopper møter opp pÃ¥ et amerikansk hoppfelt med en rig som hadde HK 9 mÃ¥neder i forveien. Pga reglene i USA, sÃ¥ mÃ¥ riggen pakkes om og det gjøres av en lokal MK. Normalt ville denne MK’en skrive gyldighet fra dagen dato og 6mnd frem i tid. Men dette kan vedkommende ikke gjøre fordi det er kun Norske MK’er som kan godkjenne en Norsk hopper sitt utstyr. Vedkommende kan bare skrive pÃ¥ kontrollkortet datoen reserven er pakket om og en gyldighet lik den Norske HK’en. Den amerikanske MK’en mÃ¥ ogsÃ¥ sette pÃ¥ en plombe pÃ¥ riggen slik kravet er i hÃ¥ndboken del 200.

Ved reservetrekk i utlandet er det heller ikke brudd pÃ¥ HÃ¥ndboken at en utenlands MK pakker reserven. Det en dog bør passe pÃ¥ er at ikke alle land har like grundig kontroll av riggen ved en HK som i Norge. De fleste utenlandske MK’er vil naturlig sjekke utstyret for skader og dermed dekke det en Norsk HK innbeærer. Men for Ã¥ være sikker, bør en forsikre seg at MK’en kontrollerer utstyret for mulige skader.

Den Norske HK’en sikrer at Service Order og Service Bulletiner utgitt av SU blir fulgt opp og at utstyret er sjekket i henhold til de regler som gjelder for Norske fallskjermhoppere. SÃ¥ fremt en som er sertifisert for reservepakking i det landet du befinner deg pakker reserven og den ikke hoppes mer enn et 1 Ã¥r siden forrige Norske HK ble utført, sÃ¥ følger du regelverket.

Hvis hoppfeltet krever at riggen din blir pakket av deres MK til tross for at du forsøker Ã¥ diskutere deg vekk fra pÃ¥budet, be om Ã¥ fÃ¥ gjøre et reservetrekk. Det er flere grunner til at jeg anbefaler det. For det første fÃ¥r du trent et reellt reservetrekk pÃ¥ ditt utstyr ved Ã¥ trekke i begge hÃ¥ndtakene. Noen fÃ¥r seg en a-ha opplevelse her. Du fÃ¥r kontrollert at MK’en som pakket riggen din har gjort jobben sin. De to første grunnene er gjeldende her i Norge ogsÃ¥. Selv ber jeg alle de som kommer til meg med riggen sin om Ã¥ ta et reservetrekk hvis vi har tid til det. Den siste grunnen er de fÃ¥ tilfellene hvor MK’er i USA utfører “pencil pack”. Det vil si at de signerer for utført jobb, men har i grunn ikke gjort noe annet enn kanskje Ã¥ bytte plomben. Dermed er du sikker pÃ¥ at du fÃ¥r det du betaler for og ikke blir svindlet av et hoppfelt/en MK som gjør det kun for Ã¥ tjene noen $$ ekstra.

NB: TSO sertifisert utstyr er utstyr produsert i USA. De er underlagt FAA(Det amerikanske luftfartstilsynet) og deretter USPA(United States Parachute association) sitt regelverk. Derfor er det dessverre et krav om at TSO utstyr skal være godkjent av en Amerikansk MK. Det er lov å diskutere seg frem til en løsning hvor du slipper å gjøre noe, men vær obs på at enkelte hoppfelt er veldig strenge på det. Det er derfor en risiko for at du må betale de ca $60 for en repack av en USPA sertifisert MK.

[1]: Ref Europeiske reiseforsikring sine vilkår; Kap 6.4, punkt d, avsnitt 2. Ved annet selskap, les vilkårene nøye.
[2] H̴ndboken РDel 200 Рpunkt 206.1., Materiellh̴ndboken (MHB), kapittel 2, punkt 2.1.1.
Reservepakking


2 Responses to “Norsk HK i utlandet”

  1. runar hemminghytt says:

    Ron. Du får alltid pakke min!!

  2. Ron Holan says:

    Konge! 😀 Men fÃ¥r mÃ¥ du fokusere pÃ¥ Ã¥ ta ut A-sert ogsÃ¥ kan du bare komme Ã¥ slenge riggen foran hylla mim. SmÃ¥ skritt, Runar 😉

Leave a Reply

comments-bottom

Top Rated

thumbnail
Sør-Amerika; Buen... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
Amor Fati – E... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
….aaaand we... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
It’s just tota... Posted by author icon Ron Holan