Jeg hørte du ville hoppe fallskjerm? :)

Når jeg forteller folk for første gang at jeg hopper fallskjerm er de alle enige om følgende:

– ..det er spennende
– ..noe de har drømt om
– ..ser gøy ut, men tør ikke
– ..det er farlig
– ..noe de aldri skal gjøre
(så møte opp 10 år etterpå for et tandemhopp =P )

Hvis du vil gjøre et tandemhopp er det bare Ã¥ ta kontakt med ditt lokale hoppfelt og høre nÃ¥r de har mulighet. Men et veldig godt tips; ta med stillbilder og video! Det første hoppet er spesielt og jeg har opplevd at tandemelever ikke har husket hoppet sitt i det hele tatt etter at de har landet. Som oftest husker de lite og videoen henter frem opplevelsen fra dypt ned i minnet. I tillegg kan de som ikke hoppet se litt hvordan det sÃ¥ ut for den som hoppet. For alle kan jo si at de har hoppet…men kan alle bevise det? 😉

Men i hovedsak ønsker jeg å gi litt enkel info til dere som vil gå rett på kurs. For ingen av kursene krever et tandemhopp til å begynne med!

..og vi har ingen snor å trekke i for å utløse fallskjermen =P

NB: Informasjonen er ikke å regne for et kurs og du er ikke klar til å hoppe av å lese informasjonen.

Vi har 2 typer kurs her i Norge: Linekurs og AFF-kurs

Hovedforskjellene på disse to er:
Linekurs:
– Rimeligere
– Tar lengre tid
– Blir mer kjent med sporten før du blir selvstendig hopper
– Pga lengre tid er det noe hardere klare, da det fort krever en del helger for Ã¥ fullføre kurset.

AFF-kurs:
– Dyrere
– Full høyde fra første stund
– Tidseffektivt

For å finne fallskjermklubben nærmest deg, klikk her.

Etter fullført kurs og nÃ¥r hopperen har 100 hopp, ser du ikke forskjellen pÃ¥ noen som har tatt line- eller AFF-kurset. Det er derfor ikke mer cred Ã¥ ta e kurs vs et annet. Begge vil utfordre deg enormt og mestringsfølelsen ved endt utdanning er like ekstatisk!! 😀 NÃ¥r du er ferdig utdannet fallskjermhopper at du er selvstendig hopper. Som selvstendig hopper kan du hoppe med eget utstyr uten oppfølging av instruktør og slippe komiske elevdresser.

Før et hvert fallskjermhopp blir elvene våre øvet i hoppet de skal utføre og utstyret blir kontrollert av instruktører.

Skydive

Linekurset:

Et linekurs består av 3 line nivåer (her har du en line (derav navnet) festet i flyet som utløser fallskjermen for deg), 6 nivåer med frittfall (hvor du aktiverer fallskjermen selv), 3 utsjekkshopp og noen utfyllingshopp ved behov. Alle nivåene krever 2 påfølgende godkjente hopp før du kan gå til neste nivå. Utløser linen er samme system som militæret bruker når de hiver ut mange soldater på kort tid. Når du hopper frittfall, aktiverer du fallskjermen selv. Utsjekkshoppene er for å gi deg litt mer spesifikk trening før du er en selvstendig hopper. Utfyllingshoppene er kun for å sikre at du har nådd minstekravet til antall frittfall hopp i henhold til utdanningsplanen, før du kan bli en selvstendig hopper. Lineprogresjonen starter på 3000 fot høyde, som tilsvarer ca 1000m. Deretter går vi høyere og høyere desto lengre ut i progresjonen du kommer. Helt til sist er du på full høyde, ca 4km. Hvis det er et punkt i utdannelsen som er høydaren på linekurset så er det det femte frittfallnivået, hvor du har 20 sekunder frittfall. På dette hoppet skal du for første gang hoppe ut ustabilt og de fleste får gjort sin første salto ut i friheten. Alle som lander etter 20 sekunder frittfall nivået er i lykkerus over den følelsen. Personlig digger jeg å se de etter at de har landet fordi det er så mye glede i dem.

Linekurset gjøres som oftest av studenter som har litt mindre å rutte med, men god tid. Siden du tilbringer mer tid på hoppfeltet før du er selvstendig, får du med deg mye mer av driften til klubben, hva de andre gjør, skjermkjøring, rutiner på hoppfeltet og ikke minst det sosiale. Linekurs arrangeres også kun hos de små klubbene hvor det meste er gjort på dugnad og derfor blir en fort innlemmet i de oppgavene en kan gjøre i henhold til erfaringsnivå. De som fullfører linekurset og blir selvstendige hoppere har en tendens til å fortsette lengre med fallskjermkarrieren.

AFF-kurs

AFF stÃ¥r for “Accelerated Freefall course”. Dette kurset er mer avansert da vi tar med elever til full høyde (ca 4km over bakken) sammen med to instruktører. Deres oppgave er Ã¥ sikre deg hvis du ikke klarer Ã¥ holde deg stabil under frittfallet. Hvis du ikke skulle klare Ã¥ trekke fallskjermen selv, vil en av instruktørene gjøre det for deg. Men vi hÃ¥per jo at du gjør det selv, for det er jo det som er gøy! 🙂 AFF-kurset bestÃ¥r av totalt 8 nivÃ¥er. NivÃ¥ 1-3 utføres med 2 instruktører, nivÃ¥ 4-7 med en instruktør og nivÃ¥ 8 gjøres alene under oppsyn av en instruktør. Instruktøren blir ikke nødvendigvis med deg i frittfall siden vi kontrollerer om du er i stand til Ã¥ være selvstendig i luften pÃ¥ nivÃ¥ 6 og 7. Høydaren pÃ¥ AFF kurset er nivÃ¥ 7. Som pÃ¥ linekurset er det her ogsÃ¥ det første hoppet eleven fÃ¥r ta salto ut av flyet. Elevene er ekstra glade nÃ¥r de lander etter hoppet, for ikke har de bare tatt salto for første gangen, de har ogsÃ¥ bestÃ¥tt de første 7 nivÃ¥ene og kan nÃ¥ hoppe alene under oppsyn.

Salto

“Hvordan styrer jeg fallskjermen??”

Dette er et spørsmÃ¥l jeg for like ofte som “hva skjer hvis du ikke trekker i snoren?”. Og det er veldig enkelt, du følger en oppskrift som er temmelig lik hvordan en steker Grandiosa. I stedet for Ã¥ se pÃ¥ klokken og glede seg til pizzaen er ferdig, ser du pÃ¥ en høydemÃ¥ler som gÃ¥r sakte ned og gleder deg over hoppet du har gjort. Du vil fÃ¥ beskjed av instruktøren din hvor du skal være til hvilken høyde. Verre er det ikke. Styringen er ogsÃ¥ temmelig enkel; trekk ned venstre styrehÃ¥ndtak og du svinger venstre. Og til høyre? ….Du gjettet rett, høyre styrehÃ¥ndtak trekkes ned! For Ã¥ bremse trekker du ned begge styrehÃ¥ndtakene dine. Det er verre Ã¥ bakkestarte en bil enn Ã¥ fly en fallskjerm. 🙂

Sikkerhet

Fallskjermhopping er en risikosport. Derfor setter vi sikkerheten øverst, alltid. Vi har regler og mekanismer i sporten som er til for å sikre utøverne av sporten til enhver tid.

Mange som spør meg om fallskjermhopping, er naturlig nok opptatt av sikkerhetsaspektet. Denne teksten er derfor ment som en oversikt over sikkerhetssystemet vi i fallskjermsporten har her i Norge. Når du tar et fallskjermkurs, vil du få en bedre innføring i sikkerhetssystemet til forbundet.

Begge fallskjermkursene består av ca 2 dager med ren bakketrening hvor det er et sikkerhetskrav om 4 timer øving på vår nødprosedyre. Den øver vi for de sjeldne tilfellene hvor hovedfallskjermen vår feilfunksjonerer. Vi har en reservefallskjerm med oss på hvert hopp, nettopp på grunn av en slik situasjon. En enkelt gjennomføring av en enkelt nødprosedyre tar ca 6 sekunder. 4 timer tilsvarer 14400 sekunder, som igjen betyr at fallskjermelevene våre øver nødprosedyren ca 2400 ganger før de får lov til å hoppe. Den skal sitte helt perfekt fordi vi av sikkerhetsmessige årsaker, ikke tillater noen å hoppe uten at de har bevist at de behersker nødprosedyren ovenfor en erfaren instruktør. Det er ikke et krav om å fullføre nødprosedyren på kortest tid, siden det er lettere å gjøre feil hvis en skal gjennomføre nødprosedyren raskt. Det er bedre å gjøre nødprosedyren rett på første forsøk, enn å måtte gjøre 5 forsøk, uansett hvor rask du er. I utdanningsplanen vår står det;

“Elevene skal etter korrekt skjermvurdering med utfall “flyr ikke” foreta umiddelbar frigjøring av hovedskjerm og trekk av reserveskjerm med kun nødvendig tid til sikker utførelse av hÃ¥ndgrep og trekkbevegelse.”.

Vi setter sikkerheten i høysetet i sporten vår og sørger derfor at elevene våre, og utstyret deres, er skikket til å utføre et fallskjermhopp før vi tar elevene med i flyet.

Alle fallskjermsett i Norge må underlegges kontroll og ompakk av reservefallskjermene minst en gang i året. Men fordi vi setter sikkerheten hos elevene veldig høyt, må elevutstyr kontrolleres senest hver 6 måned. I tillegg gjør vi en kontroll etter 3 måneder hvor vi ser over seletøyet og hovedfallskjermen. Hvis fallskjermsettet har noen avvik fra luftdyktighetskkravene våre, blir fallskjermsettet ikke luftdyktig. Det blir dermed satt på bakken og holdt unna alt luftdyktig materiell og merket for å hindre bruk. Kontrollene kan kun gjøres av sertifiserte Materiellkontrollører som har gått minst 1 års lære og gjennomført og bestått et kurs i regi av Fallskjermseksjonen i Norsk luftsportsforbund.

Før hver hoppdag kontrolleres alt elevutstyr av dagens ansvarlige instruktør. Dette gjøres for å se om det er luftdyktig og under kontrollen skrur instruktøren på nødåpneren. Alle fallskjermsett i Norge er påbudt å ha en fungerende og påslått nødåpner i seg under bruk. Hos selvstendige hoppere gjøres dette av hver enkelt, men for elevutstyr er det instruktørene som sørger for det. I tillegg, før hvert hopp, vil en instruktør gå over utstyret til eleven(-e) som skal hoppe. Under kontrollen av utstyret ser vi om alt sitter som det skal og at nødåpneren er påslått. Dette gjentas en gang til i flyet under flyturen opp. Nødåpneren er en liten datamaskin som registrerer fallet til en fallskjermhopper. Hvis noe skulle skje under hoppet og hverken hovedfallskjerm eller reservefallskjerm blir aktivert av en instruktør eller hopperen selv før en gitt høyde, vil nødåpneren aktivere reservefallskjermen automatisk for hopperen. Vi øver veldig mye på hva som kan skje i frittfallet i forkant, snakker om det under kurset og øver på det før hvert enkelt hopp. Dette gjør at alle elver er i stand til å håndtere de situasjoner som måtte oppstå under hoppet og dermed behøver vi nødåpneren veldig sjelden. Nesten alle fallskjermhoppere hopper hele karrieren sin uten å bruke den.

Fallskjermhopping er en trygg og herlig sport som gir deg en ny dimensjon av begrepet frihet. Fallskjermhopping er en aktivitet som ikke kan beskrives, den mÃ¥ oppleves. GÃ¥ inn pÃ¥ oversikten over Fallskjermklubbene i Norge og meld deg pÃ¥ kurs! Det er verdt det! 😀

Frihet


2 Responses to “Jeg hørte du ville hoppe fallskjerm? :)”

  1. Kai says:

    Aiaiai, nÃ¥ snakker vi 🙂

Leave a Reply

comments-bottom

Top Rated

thumbnail
Sør-Amerika; Buen... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
Amor Fati – E... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
….aaaand we... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
It’s just tota... Posted by author icon Ron Holan