Priser på vedlikehold

Hovedkontroll
Prisen varierer etter hvor raskt du vil ha hovedkontrollen utført:

  • 1 uke eller lenger – off season:              800,-
  • 1 uke eller lenger – i sesongen:             1000,-
  • Hurtig, 24t eller mindre:                  Fra 1500,-
  • Reservetrekk med levering dagen etter:       1000,-

Merk: Jeg har ikke alltid anledning til å levere på kort tid. Ta kontakt på forhånd for å undersøke om det er mulig med kort levering.

Studenter og Soldater inne til førstegangstjeneste: 500,- for HK. For raskre levering gjelder de samme prisene.

————————————————————————–

Diverse

  • Sette inn/Ta ut/batteribytte Cypres:            200,-
  • Montere skjerm pÃ¥ risere:                           200,-
  • Bytte til Softlinks:                                           GRATIS! Softlinks til folket! =)

Jeg er også  i stand til å utføre små syjobber på hoppdresser o.l. Bærende deler av riggen må gjøres av en MR.
Spør meg hvis du er usikker eller vil vite om jeg kan utføre en syjobb.

Softlinks og cypresbatteri kan kjøpes hos Spot on i Oslo, SkyNord i Bodø eller hos Uffes Hopp Shop i Sverige.


Top Rated

thumbnail
Sør-Amerika; Buen... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
Amor Fati – E... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
….aaaand we... Posted by author icon Ron Holan
thumbnail
It’s just tota... Posted by author icon Ron Holan